Renovatie & Restauratie

Cultuurhistorische kennis, interesse en ervaring vanuit onze gedegen renovatie-reputatie, onze moderne bedrijfsvoering en kennis van nieuwe technieken en materialen zorgen er samen voor dat we met onze vakmensen uw inzichten en ideeën kunnen verwezenlijken.

Restaureren is tradities eren

Iedere opdracht beschouwen wij als nauwkeurig maatwerk. Daarom kunt u rekenen op kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid. Bouwbedrijf de Boer beschikt over een sterke financiële basis en passende verzekeringen. Wij bieden altijd concrete garanties, transparante afspraken en duidelijke overeenkomsten.

restauratie

Als het van hout gemaakt kan worden dan maken wij het